Teknisk data

Teknisk Data

AnyShape er en bionedbrydelig termoplastisk polymer (Kemisk betegnet som "polycaprolactone" eller PCL) og er baseret på en kemisk syntese af råolie. Selvom AnyShape ikke er er lavet af "grønne" råmaterialer, så er AnyShape fuldt bionedbrydeligt og ugiftigt.


AnyShape har god modstand overfor vand, olie, opløsningsmiddel og chlor. AnyShape har et lavt smeltepunkt på 58-60° C og lav viskositet, så det er let at forarbejde.

Download sikkerhedsdatabladet.

Nedenfor ses en oversigt over materiale egenskaberne for AnyShape.

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Generelle oplysninger:

  • Form: Granulat, Diameter ca. 3 mm
  • Farve: Hvid
  • Lugt: Lugtfri

Smeltepunkt/smelteområde:

58-60 °C

Flammepunkt:

275°C

Nedbrydningstemperatur:

ca. 200 °C

Eksplosionsfare:

Ikke eksplosiv

Densitet ved 60°C:

1,1 g/cm³

Opløselighed i/blandbarhed med vand:

Uopløselig

Middel molekylvægt (Hard Shape):

80.000

Middel molekylvægt (Soft Shape):

50.000

Forlængelse ved brud:

800 %