Farveteori for dummies

Dette er en kort og forsimplet gennemgang af farveteori, som kan være relevant at have kendskab til når du skal blande de farver vi sælger i vores webshop.

Det som er pointen er, at man kan blande sig til forskellige farvenuancer ud fra tre grundfarver, og dette gør sig også gældende for de farver vi sælger i vores webshop.

Helt grundlæggende består farver af lys med forskellige bølgelængder. De bølgelængder som når frem til dine farvereceptorer i øjet, er det der får dig til at opfatte en bestemt farve.

For at opnå forskellige farver, kan man blande de forskellige bølgelængder (typisk tre grundfarver). Det kan kort sagt gøres på to måder; enten ved at tilføje eller trække fra. Når du tilføjer farver er udgangspunktet ingen farve/lys = sort, og det er den metode man bl.a. anvender i et fjernsyn og som kaldes additive farver. For det modsatte tilfælde hvor der trækkes farver fra, er udgangspunktet ’alle’ farver = hvidt lys, og dette kaldes subtraktive farver.

Subtraktive farver

I dette tilfælde koncentrerer vi os om Subtraktive farver, da vores farver består af forskellige farvepigmenter som er blandet med AnyShape. Her er der tale om materialer som absorberer forskellige bølgelængder, og som reflekterer de bølgelængder som ikke bliver absorberet. De bølger som bliver reflekteret er dem du kan se, mens resten af lyset bliver absorberet i materialet og omdannet til varme.

Hvorfor det nu engang er sådan er uden for pensum, men Wikipedia vil gerne forklare det for dig. Søg evt. på ”Farvesystem”, ”Subtractive color” eller ”Absorption spectroscopy”.

Helt grundlæggende gælder det, at jo mere farvepigment der er til stede som kan optage de forskellige bølgelængder, jo mørkere bliver resultatet. Dvs. uendeligt mange farver sammenblandet optager uendelig meget lys, hvilket vil resultere i at objektet som du kigger på har farven sort. Se eksemplet nedenfor.

Subtraktive farver